Skip to content

Mzdy a personalistika

 • Verze aplikace

  Software vytvořený v několika verzích, vhodný k nasazení i do velkých organizací. Nejrozsáhlejší instalace je uskutečněna ve firmách Sellier & Bellot , a.s. Vlašim a v ČKD Kutná Hora, a.s. Software se skládá z několika nezávislých modulů.
 • Aplikace pro výpočet mezd zaměstnanců.

  Vyniká uživatelskou jednoduchostí a rychlostí zpracování. Základ tvoří číselník mzdových složek, který obsahuje nejen informace a způsobu zdanění, výpočtu soc. a zdravotního pojištění ale i vlastní vzorce výpočtu hrubé mzdy. Aplikace je přímo svázaná s personalistikou.
 • Personalistika

  Podrobná evidence personálních údajů zaměstnanců založená na volně definovatelných číselnících pro personální práci. Součástí evidence jsou i informace o uchazečích o zaměstnání.
 • Bezpečnost práce, zdravotní prohlídky

  Aplikace eviduje požadované a uskutečněné zdravotní prohlídky zaměstnanců. Poskytuje mimo jiné i informace o vypršení platnosti prohlídek a nutnosti provedení nové.
 • Úrazy zaměstnanců

  Evidence úrazů obsahující podrobný popis vlastního úrazu, příčin úrazů, následných opatření a odškodnění Kategorizace prací Rozsáhlá evidence zabývající se popisem všech pracovišť ve firmě vzhledem k bezpečnostním rizikům a faktorům Evidence mimořádných událostí Rozdělení a evidence všech mimořádných událostí. Popis vzniku, následků a opatření k prevenci.
 • Vzdělávání zaměstnanců

  Aplikace poskytuje podrobný přehled o všech provedených vzdělávacích akcích.Kdy byla provedena, jaká firma ji prováděla a s jakým výsledkem. Dále dává informaci a platnosti jednotlivých školení a umožňuje s předstihem plánovat obnovení školení Hodnocení vzdělávacích akcí Každá vzdělávací akce je hodnocena a výsledky mohou sloužit např. pro následný výběr školících firem.
 • Hodnocení zaměstnanců

  Na základě libovolně definovatelných kritérii hodnocení zaměstnanců lze provádět hodnocení jednotlivých zaměstnanců. Výsledky nejen ve formě sestav ale i grafických výstupů.
 • Evidence organizačních schemat

  Evidence umožňuje definovat organizační strukturu firmy. Aplikace spolupracuje s personalistikou a může poskytnout výstupy včetně obsazení příslušných míst zaměstnanci. Aplikace zobrazuje také hiearchii pracovních míst s postupným rozbalováním dalších podřízených.
 • Akta řízení

  Aplikace přehledně eviduje všechny podnikové směrnice a příkazy. Je přímo propojená s Microsoft Office a v tomto prostředí umí příslušný dokument otevřít a případně upravovat.